• Publikacje

  Publikacje naukowe i popularnonaukowe

  book-92771_1280
 • Zyciorys naukowy

  Wyształcenie – osiagnięcia – wyróżnienia – zainteresowania naukowe – kontakt

  book-92771_1280
 • Badania

  Prowadzone i zakończone projekty badawcze – Uzyskane granty – Projekty realizowane z biznesem

  book-92771_1280
 • Aktywnosc miedzynarodowa

  Staże naukowe – wykłady prowadzone za granicą – konferencje międzynarodowe – zagraniczne projekty badawcze – warsztaty

  book-92771_1280
 • Dydaktyka

  Przedmioty obligatoryjne i fakultatywne – Zajęcia w języku angielskim – Sylabusy – Opieka nad pracami koła naukowego – Promotorstwo prac magisterskich

  book-92771_1280

Wydzial Nauk Ekonomicznych


  

Kontakt


dr Joanna Chudzian

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych

joanna_chudzian@sggw.pl

Dyzury


Semestr zimowy 2014/15

wtorki
godz. 10:00 - 12:00
bud. 6, pok. A30

Pobierz wizytówke